Do darmowej dostawy (PL) brakuje Ci:
Warunki Gwarancji

Czas trwania gwarancji:

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego oraz 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym (zakup na fakturę)

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

Czas trwania gwarancji dla akumulatorów i ładowarek:

Gwarancja na akumulatory i ładowarki udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Zakres ochrony gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane

- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt

- narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione

- praca narzędziem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki

- nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia

 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wymiany część zużywających się w sposób naturalny, w tym szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych, łożysk, itp., o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy narzędzi. W szczególnych wypadkach Serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia lub zwrotu gotówki zamiast naprawy.

Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni.

Podstawa udzielenia gwarancji:

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę, karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Zgłoszenie gwarancyjne:

W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży w którym zakupiono sprzęt lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) na poniższy adres:

Adres wysyłki:

Modena Nails

ul. Leśna 1a, 44-102 Gliwice

Informacje o naprawach:

email: modenanails@modenanails.pl

tel.: (32) 733-20-52

www.modenanails.pl

Informacje dodatkowe:

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

do góry
Google Translate
Sklep internetowy Shoper Premium